Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

22 листопада 2013 року відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні»

Мета даного наукового заходу полягає у проведенні дискусії з питань історії, сучасного стану і перспектив розвитку права й держави в умовах розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. За результатами діяльності наукової конференції планується опублікування збірника наукових статей. Для участі в конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці відповідного віку професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, молоді науковці, викладачі вищих навчальних закладів, учителі загальноосвітніх шкіл та всі, хто цікавиться проблемами права
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
 • Теорія та історія держави та права. Філософія права. 
• Конституційне та міжнародне право. • Адміністративне та фінансове право. Судові та правоохоронні органи. 
• Цивільне та сімейне право і цивільний процес.
 • Трудове право і право соціального забезпечення.
 • Кримінальне право та кримінальний процес. 
• Психологія права та правове виховання. 
• Методика викладання правознавства.
 Робочі мови конференції: українська, російська. 
Необхідна інформація: Для участі в конференції необхідно не пізніше 31 жовтня 2013 року надіслати (подати) до Оргкомітету:
 • заявку (зразок заявки додається); 
• тези доповіді (загальний обсяг 3–5 сторінок); 
• електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресою: : [email protected], [email protected], Liceyobl–[email protected] 
• копія квитанції про оплату (відскановану чи ксерокопію) Учаснику конференції необхідно враховувати наступне: -
- Планується очна та заочна форми участі в конференції 
- Очна участь: організаційний внесок за особисту участь у конференції становить 30 гривень, публікація тез доповіді – 50 гривень (разом – 80 гривень). 
- Заочна участь: 50 гривень (публікація тез доповіді). 
- Проживання та харчування за власний рахунок учасника конференції або відряджуючої сторони. Про особистий приїзд варто повідомити за два тижні за телефоном: 0688139697 (Сліпак Світлана Михайлівна). 
- учасникам конференції буде надана можливість презентувати окремі положення власної доповіді за допомогою комп’ютерної техніки; 
- оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові. 
Координати оргкомітету: Адреса: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, вул. Богуна 1/1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 Тел.: (04631)25068, 0688139697 Сліпак Світлана Михайлівна E-mail: : [email protected], [email protected], Liceyobl–[email protected]
 ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТТІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Ivan Ivanov); 
- текст виконаний в Microsoft Word 3.0 (7.0) і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf 
- при направленні файла електронною поштою тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою “на конференцію”. 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 
1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.
 2. Обсяг тез доповіді 3–5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве – 20 мм, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення). 
4. Сторінки не нумеруються. 
5. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні).
6. Другий рядок – клас, навчальний заклад. 
7. Третій рядок – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його місце роботи, посада (для учнівської та студентської роботи). 
8. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). 
9. Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм. 
10. У кінці тексту доповіді розміщується список використаної літератури. ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
Заявка на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Права та обов’язки людини і громадянина в Україні» Тема роботи: ______________________________________________________________________________ Прізвище: ___________________________________________________________________________ Ім'я: ________________________________________________________________ По батькові: ___________________________________________________________________________ Навчальний заклад, клас (курс): __________________________________________________________________________ Секція --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва доповіді______________________________________________________________ Поштова адреса, область: ___________________________________________________________________ район: ________________________, населений пункт: ______________________ вулиця: _______________________, будинок № , квартира ______________, телефон: , моб.: __________________, е-mail: __________________________ Науковий керівник (П.І.Б., посада): __________________________________________________________________________ Контактний телефон, електронна пошта: ___________________________________________________________________________