Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

Інформація про навчальний заклад

Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради – 
навчальний заклад для обдарованої  молоді, 
який функціонує на базі НДУ імені Миколи Гоголя Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради розпочав функціонування в 1993 році. Він є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня із профільним навчанням, який працює в режимі школи-інтернату та функціонує на базі одного з найстаріших вищих навчальних закладів України – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Десятиліттями складені історичні традиції, Гоголівський науково-методичний центр, музей Миколи Гоголя, картинна галерея, унікальна бібліотека, Музей рідкісної книги, кілька читальних залів, а також можливість безпосереднього спілкування з науковцями створюють ту особливу атмосферу, яка дозволяє вважати ліцей осередком формування української еліти, освітнім закладом, у якому успішно реалізується гуманістичне призначення освіти як однієї з умов духовного становлення суспільства. 
Завданням ліцею є забезпечення якісної профільної підготовки, достатньої для продовження освіти у вищому навчальному закладі, розвиток творчих здібностей учнів, виховання особистості – свідомого громадянина України. 
Сьогодні в закладі навчається 180 учнів. Це обдарована молодь, випускники дев’ятих класів із різних районів Чернігівщини, що вступили до таких профільних класів: 
• клас украйнської філології (із вивченням української мови, літератури); 
• клас іноземної філології (із вивченням англійської та німецької мов); 
• фізико-математичний клас (із вивченням математики й фізики). 
Свої знання й досвід передають ліцеїстам 64 учителі, серед них 17 мають наукові ступені та вчені звання, а саме : 2 доктори наук, професори кафедр НДУ імені Миколи Гоголя, 15 кандидатів наук, доцентів, 7 відмінників освіти України, 6 учителів-методистів, 27 спеціалістів вищої категорії, 2 старших учителів. 
Методичні розробки, навчальні посібники, дидактичні матеріали представлені вчителями ліцею на засіданнях науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, привертають увагу колег та відзначені управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Наші вчителі є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-практичних конференцій, семінарів, брали участь у Всеукраїнській нараді керівників регіональних навчальних закладів для обдарованих дітей (Київ), всеукраїнських конкурсах («Новий старт. Стратегія-2050 для України», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», «Пізнаємо і творимо себе» «Учитель року» та ін.), освітніх програмах обміну досвідом («Українсько-американські премії за досягнення у викладанні» (США, штат Монтана), «Подолання насильства в сім’ї» (за Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (Польща, Варшава)). У 2012 р. робота колективу ліцею була відзначена на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012» за активну роботу з модернізації системи освіти. 
Кожного року педагоги ліцею діляться власним досвідом роботи на сторінках фахової літератури. 17 вересня 2012 року заклад отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради», тематичною спрямованістю якого є розвиток науки та освіти, висвітлення проблем сучасної школи. 
У ліцеї функціонує учнівське наукове товариство «Інтелектуал», яке є осередком Чернігівського територіального відділення МАН. Досвідчені викладачі університету консультують і здійснюють керівництво науковою роботою ліцеїстів, серед них доктори філологічних наук (Н. І. Бойко, С. І. Потапенко, Ю. І. Бондаренко), кандидати філологічних наук (С. Б. Пономаревський, А. М. Кайдаш, О. М. Капленко, В. О. Сидоренко, Т. М. Сидоренко), кандидат юридичних наук (О. С. Дудченко), кандидат історичних наук (Ю. М. Давиденко), кандидат філософських наук (Т. В. Кушерець), кандидат фізико-математичних наук (Л. М. Кнорозок), кандидати педагогічних наук (В. Г. Кучерявець, М. В. Нагач). 
Випускники ліцею стають студентами різних вузів України, а саме: Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного політехнічного інституту, Києво-Могилянської академії, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету ім. Драгоманова, Київського національного транспортного університету, Київського національного авіаційного університету, Київського торгово-економічного університету, Київського національного економічного університету, Київського університету туризму, економіки та права, Київського національного університету біоресурсів і природокористування України, Київської академії внутрішніх справ України, Київського національного університету ім. Богомольця, Ірпінського національного університету державної податкової служби України, Чернігівського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Чернігівського інституту права, соціальної технології та праці, Чернігівського інституту економіки та управління, Чернігівського державного технологічного університету, Харківського національного університету ресурсів та енергетики тощо. 
  
Завданням сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за наслідки прийнятих рішень. Саме на це й спрямована діяльність Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. 
Головним завданням, яке ставить перед собою навчальний заклад, є розвиток особистості, здатної до творчого вдосконалення та самореалізації в сучасному житті.
Виявлення творчих здібностей особистості дає можливість пізнати, вдосконалити й реалізувати її потенційні можливості. Спільні зусилля адміністрації, вихователів, практичного психолога, учителів, батьків і ліцеїстів сприяють більш цілісному конструюванню образу творчого «Я» учня. Комплексне дослідження творчих якостей інтелекту, творчого характеру, творчої свідомості, творчої спрямованості особистості сприяє усвідомленню творчого «Я» юнаків і юнок усіма учасниками навчально-виховного процесу, що дає можливість спрямувати творче начало учнів у конструктивну діяльність. 
Моніторинг участі ліцеїстів у творчих конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня протягом п’яти останніх років показали високу активність.
 Так, на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів брало участь 32 учні, із них 15 посіли призові місця; на ІІ етапі – 47 учнів, двоє стали учасниками IV етапу. Продуктивною є робота членів МАН: ІІ етап – 47 учасників, 29 – дипломи різних ступенів; ІІІ етап – 11 учнів; 7 – призові місця. 
Відчутна також динаміка участі ліцеїстів у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах : 

Навчальний рік Учасники Призери
2007-2008 80 42
2008-2009 158 60
2009-2010 238 55
2010-2011 270 89
2011-2012 312 165
2012-2013 314 127
2013-2014 378 104
2014-2015 61 10
2015-2016 34 12
2016-2017 184 44

Показник вступу випускників ліцею до ВНЗ свідчить про наступну сходинку в подальшій творчій самореалізації ліцеїстів: 
Рік випуску Кількість випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації ВНЗ ІІ-І рівнів акредитації ПТНЗ 

Рік 
випуску
Кількість
 випускників
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації
ВНЗ ІІ-І рівнів 
акредитації
ПТНЗ
2008 90 88 2 -
2009 89 85 3 1
2010 91 83 5 3
2011 84 76 4 4
2012 89 83 6 -
2013 89 81 8 -
2014 85 75 10 -
2015 89 78 10 -
2016 90 84 6 -
2017 87 83 3 -
Необхідно підкреслити, що робота з формування творчої особистості учня триває протягом двох років навчання у ліцеї. І якщо з певних причин ліцеїст не включається в активну творчу діяльність, творчий педагогічний колектив продовжує працювати з учнем у напрямі розвитку та підтримки його потенціалу, керуючись словами В. Сухомлинського: «Прагніть помітити в кожній дитині її найсильнішу рису, знайти в ній «золоту жилку», від якої розпочинається розвиток індивідуальності».