Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60,
          (096) 606-75-76 (інформація щодо вступу)
  • [email protected]

Інформація про заклад

Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради – 
 заклад освіти для обдарованої  молоді, 
який функціонує на базі НДУ імені Миколи Гоголя Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради розпочав функціонування в 1993 році. Він є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня із профільним навчанням, який працює в режимі школи-інтернату та функціонує на базі одного з найстаріших вищих навчальних закладів України – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Десятиліттями складені історичні традиції, Гоголівський науково-методичний центр, музей Миколи Гоголя, картинна галерея, унікальна бібліотека, Музей рідкісної книги, кілька читальних залів, а також можливість безпосереднього спілкування з науковцями створюють ту особливу атмосферу, яка дозволяє вважати ліцей осередком формування української еліти, освітнім закладом, у якому успішно реалізується гуманістичне призначення освіти як однієї з умов духовного становлення суспільства. 
Завданням ліцею є забезпечення якісної профільної підготовки, достатньої для продовження освіти у вищому навчальному закладі, розвиток творчих здібностей учнів, виховання особистості – свідомого громадянина України. 
Сьогодні в закладі навчається 179 учнів. Це обдарована молодь, випускники дев’ятих класів із різних районів Чернігівщини, що вступили до таких профільних класів: 
• клас української філології (із вивченням української мови, літератури, англійської мови, зарубіжної літератури та історії України); 
• клас іноземної філології (із вивченням англійської та німецької мов, історії України); 
• математичний клас (із вивченням математики та англійської мови). 
Свої знання й досвід передають ліцеїстам 42 педагоги, серед них 10 мають наукові ступені та вчені звання, а саме: 2 доктори наук, професори кафедр НДУ імені Миколи Гоголя, 8 кандидатів наук, доцентів, 4 відмінники освіти України, 13 учителів-методистів, 23 спеціалісти вищої категорії, 3 старші учителі. 
Методичні розробки, навчальні посібники, дидактичні матеріали представлені вчителями ліцею на засіданнях науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, привертають увагу колег та відзначені управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Наші педагоги є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-практичних конференцій, семінарів, брали участь у Всеукраїнській нараді керівників регіональних навчальних закладів для обдарованих дітей (Київ), всеукраїнських конкурсах ("Новий старт. Стратегія-2050 для України", "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі", «"Пізнаємо і творимо себе", "Учитель року" та ін.), освітніх програмах обміну досвідом ("Українсько-американські премії за досягнення у викладанні" (США, штат Монтана), "Подолання насильства в сім’ї" (за Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (Польща, Варшава)). Із  2012 р. заклад щорічно бере участь у Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти" та  Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті" та був нагороджений п'ятьма золотими та чотирма срібними медалями за підготовку творчих робіт і  активну діяльність із модернізації системи освіти .                      

Кожного року педагоги ліцею діляться власним досвідом роботи на сторінках фахової літератури. Заклад має два Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 17 вересня 2012 року "Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради», тематичною спрямованістю якого є розвиток науки та освіти, висвітлення проблем сучасної школи, 25 червня 2013 "Стежка до Шевченка" - збірка містить творчі роботи учасників Регіонального конкурсу учнівської творчості, який відбувається в ліцеї щорічно з 2006 року.                                                                                      У ліцеї функціонує учнівське наукове товариство «Інтелектуал», яке є осередком Чернігівського територіального відділення МАН. Досвідчені викладачі університету консультують і здійснюють керівництво науковою роботою ліцеїстів, серед них доктори філологічних наук (Н. Бойко, Ю. Бондаренко), кандидати філологічних наук (А. Кайдаш, О. Капленко),  кандидати історичних наук (Ю. Давиденко, Л. Дудка,  М. Потапенко), кандидат психологічних наук (М. Наконечна).             

Завданням сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за наслідки прийнятих рішень. Саме на це й спрямована діяльність Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради.                                                                                                  Головним завданням, яке ставить перед собою навчальний заклад, є розвиток особистості, здатної до творчого вдосконалення та самореалізації в сучасному житті.

Виявлення творчих здібностей особистості дає можливість пізнати, вдосконалити й реалізувати її потенційні можливості. Спільні зусилля адміністрації, вихователів, практичного психолога, учителів, батьків і ліцеїстів сприяють більш цілісному конструюванню образу творчого "Я" учня. Комплексне дослідження творчих якостей інтелекту, творчого характеру, творчої свідомості, творчої спрямованості особистості сприяє усвідомленню творчого "Я" юнаків і юнок усіма учасниками навчально-виховного процесу, що дає можливість спрямувати творче начало учнів у конструктивну діяльність.                                                         Моніторинг участі ліцеїстів у творчих конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня протягом п’яти останніх років показали високу активність. Так, на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів брало участь 32 учні, із них 15 посіли призові місця; на ІІ етапі – 47 учнів, двоє стали учасниками IV етапу. Продуктивною є робота членів МАН: ІІ етап – 47 учасників, 29 – дипломи різних ступенів; ІІІ етап – 11 учнів; 7 – призові місця. Відчутна також динаміка участі ліцеїстів та педагогів у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, конференціях : 

Навчальний рік          Учасники        Призери     
2015-2016   34    12
2016-2017  184    44
2017-2018   201    46
2018-2019      361    56   
2019-2020      335    46
2020-2021   289    81
2021-2022   278      107

Випускники ліцею стають студентами різних ЗВО України, а саме: Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного політехнічного інституту, Києво-Могилянської академії, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету ім. Драгоманова, Київського національного транспортного університету, Київського національного авіаційного університету, Київського торгово-економічного університету, Київського національного економічного університету, Київського університету туризму, економіки та права, Київського національного університету біоресурсів і природокористування України, Київської академії внутрішніх справ України, Київського національного університету ім. Богомольця, Ірпінського національного університету державної податкової служби України, Чернігівського педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Чернігівського інституту права, соціальної технології та праці, Чернігівського інституту економіки та управління, Чернігівського державного технологічного університету, Харківського національного університету ресурсів та енергетики тощо.      

Показник вступу випускників ліцею до ЗВО свідчить про наступну сходинку в подальшій творчій самореалізації ліцеїстів: 

Рік 
випуску        
Кількість
випускників         
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів       
акредитації 
ВНЗ ІІ-І рівнів         
акредитації
ПТНЗ      
2009 89 85 3 1
2010 91 83 5 3
2011 84 76 4 4
2012 89 83 6 -
2013 89 81 8 -
2014 85 75 10 -
2015 89 78 10 -
2016 90 84 6 -
2017 87 83 3 -
2018 89 80    8    1
2019    89 85 4 -
2020      89 82 7 -
2021  90 84
2022 88 85 3

Необхідно підкреслити, що робота з формування творчої особистості учня триває протягом двох років навчання в ліцеї. І якщо з певних причин ліцеїст не включається в активну творчу діяльність, творчий педагогічний колектив продовжує працювати з ним у напрямі розвитку та підтримки його потенціалу, керуючись словами В. Сухомлинського: "Прагніть помітити в кожній дитині її найсильнішу рису, знайти в ній "золоту жилку", від якої розпочинається розвиток індивідуальності".