Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

Запрошуємо взяти участь у конференції

Шановні колеги!

 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Обласний комунальний поза навчальний заклад

«Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді»Чернігівської обласної ради

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Факультет іноземних мов

Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради

 

ЗАПРОШУЄМО

учнів 9-11 класів, вчителів англійської мови, студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів, науковців

узяти участь у роботі обласної науково-практичної конференції

на тему:

«Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови:

досвід минулого - погляд у майбутнє»,

яка відбудеться 17 листопада 2016 року у Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради

(м. Ніжин, вул. Богуна 1).

 

Мета даного наукового заходу полягає у підвищенні ефективності освітнього процесу; розвитку інтересу до фундаментальних наук, самовизначенні в подальшій професійній діяльності, виявленні та підтримці талановитої молоді, розвитку інтелектуального потенціалу та залученню учнів, студентів до активної пошукової, дослідницької, творчої діяльності.

 

Основні завдання конференції:

        виявити та підтримати обдаровану молодь , яка володіє високим творчим та мовним потенціалом;

        підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов;

        стимулювати інтерес учнівської та студентської молоді до вивчення двох і більше іноземних мов;

        формувати науковий рівень мовної компетенції;

        формувати дослідницькі уміння юних філологів при виконанні проектних та науково-дослідницьких робіт;

        удосконалювати майстерності публічних виступів  іноземною мовою;

        презентувати досягненнями та ділитися напрацюваннями.

 

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

Секція 1 Сучасні освітні технології у навчально-виховному процесі

1. Сучасні технології навчання іноземним мовам учнів старшої школи.

2. Взаємодія вчителя з учнем як запорука успіху при викладанні іноземної мови у школі.

Секція 2 Сучасні методи викладання іноземних мов в аспекті міжкультурної комунікації

1. Інтеграція нових інформаційних технологій у практику викладання іноземних мов.

2. Перспективи засвоєння мови у позакласній діяльності учнів.

3. Формування громадянської компетентності школярів і студентів у процесі навчання іноземним мовам.

Секція 3 Юний філолог: виклики та перспективи

1. Науковий і практичний досвід педагогічних працівників, юних філологів при дослідженні іноземних мов.

2. Упровадження результатів наукових досліджень школярів і студентів у процесі вивчення іноземної мови.

Робочі мови конференції: англійська, українська.

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 11 листопада 2016 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

·         заявку (зразок заявки додається);

·         тези доповіді (загальний обсяг 3–5 сторінок);

·         електронний варіант заявки та тез доповіді надаються електронною поштою за адресою: :  [email protected] , [email protected]  з поміткою «на конференцію».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

1.   Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена. Назва файлу

2.   Обсяг тез доповіді 3–5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве – 20 мм, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

3.   Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).

4.   Сторінки не нумеруються.

5.   Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні).

6.   Другий рядок – клас (курс), навчальний заклад/ посада.

7.   Третій рядок – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його місце роботи, посада.

8.   Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).

9.   Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

10.    У кінці тексту доповіді розміщується список використаної літератури.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

 

Лукасевич А.Л.,

учениця ІІ курсу класу іноземної філології

Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради

 

Науковий керівник: Харченко К.С., к.філ.н., вчитель англійської мови Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У ЗМІ

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 5].

 

Список використаної літератури:

(оформлюється за стандартами бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006 та Форму 23, затверджену наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

 

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

·      усі роботи, надіслані на конференцію, будуть безкоштовно опубліковані у збірнику матеріалів конференції;

·      кожен із учасників конференції та їх наукові керівники отримають сертифікати;

·      автори кращих робіт (учні у співавторстві з науковими керівниками), чиї роботи будуть додатково відзначені, отримають запрошення до (безкоштовної) публікації статті (обсяг до 7 сторінок) у Науково-методичному віснику Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (випуск № 1 (11) 2017 року);

·      усім учням, які навчаються в 9-му класі і візьмуть участь у конференції, будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей у Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, який відбудеться у березні 2017 року;

·      усім учням, які навчаються в 10-11х класах і візьмуть участь у конференції, будуть надіслані особисті запрошення на День відкритих дверей до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

УЧАСНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ НАСТУПНЕ

- Планується очна та заочна форми участі в конференції.

-Для участі у роботі конференції необхідно сплатити до 01 листопада 2016 року організаційний внесок (для часткового покриття затрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 50 грн. Оплата здійснюється через Благодійний фонд «Ніжен»:

 

Отримувач: Благодійний фонд «Ніжен» 

код ЄДРПОУ : 26226820 

Поточний рахунок : 26002000037078 

Банк : ПАТ «Укрсоцбанк», 

МФО 300023

із поміткою за участь у конференції  та вказати своє ПІБ.

 

-  Проживання та харчування за власний рахунок учасника конференції або відряджуючої сторони. Про особистий приїзд варто повідомити до 01 листопада 2016 року за телефоном: 0688139697 (Сліпак Світлана Михайлівна).

-   учасникам конференції буде надана можливість презентувати окремі положення власної доповіді за допомогою комп’ютерної техніки;

-  оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

 

Координати оргкомітету:

Адреса: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, вул. Богуна 1/1, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600

Тел.: 0688139697 Сліпак Світлана Михайлівна

          E-mail: : kobzars@meta.ua , pavlarka[email protected]rambler.ru, liceyobl-nizhyn@ukr.net

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

 

Заявка

на участь у обласній науково-практичній конференції на тему:

«Актуальні проблеми та перспективи вивчення іноземної мови:

досвід минулого - погляд у майбутнє»

 

Тема роботи: ________________________________________________________________________

Прізвище: ______________________________________________________________________

Ім'я: __________________________________________________________________

По батькові: ______________________________________________________________________

Навчальний заклад, клас (курс): ______________________________________________________________

Секція  _____________________________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________________

Поштова адреса:________________________________________________________________

телефон:________________, моб.: _______________________, е-mail: _______________________________

Науковий керівник (П.І.Б., посада): ____________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта: _______________________________________________________