Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

Приймаються матеріали до "НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

14 Вересня 2023 10:09

Кількість переглядів: 2320

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДО «НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

До друку приймаються наукові статті, методичні розробки уроків науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних училищ тощо.

Збірник формується з таких секцій:

v гуманітарні науки;

v природничо-математичні науки;

v соціально-психологічна та виховна робота.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

-       врахування основних елементів: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; список використаних джерел.

-       список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог, розроблених у 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Зразки оформлення за покликанням:

https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf

ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ:

-       матеріали подаються у форматі .doc;

-       обсяг – не більше 12 сторінок формату А4;

-       шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;

-       нумерація сторінок не виставляється.

Після назви статті (всі слова з великої літери) зазначте повністю прізвище, ім'я, по батькові, звання, посаду та місце роботи автора.

Подаючи матеріали до друку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Стаття до друку подається на електронну адресу [email protected]

Контактна особа – Івахно Наталія Олексіївна, 0932099687

Дедлайн подачі матеріалів: щорічно до 20 лютого або 20 жовтня включно

УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ДРУК:

УВАГА! Оплата за друк статті здійснюється виключно після макетування збірника та в разі бажання отримати друкований примірник. Сума оплати залежить від кількості сторінок та тиражу видання.

Лише електронний варіант збірника можна отримати безкоштовно.

Форму отримання збірника (друкований чи електронний варіант) просимо зазначати під час надсилання матеріалів до редакції.

*Додаткова інформація: гонорар за публікацію не сплачується; матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії та фахівці відповідної галузі; редакція залишає за собою право на редагування та відхилення статей; автор несе відповідальність за дотримання правил та норм академічної доброчесності (правильність і достовірність викладеного матеріалу, точність фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності)). Передрук опублікованих матеріалів збірника здійснюється тільки з дозволу автора та редакції. Листування з авторами ведеться на сторінках збірника.