Завдання для учнів

Завдання для учнів на період із 03.03.2018 по 07.03.2018 (ця сторінка буде оновлюватись)


ПредметиІ курсІІ курс
Математикаукр. філогії, іноземної філології
Вивчити таблицю похідних, вивчити параграф 8, 11.
Розв’язати 8.7, 8.8
української філології, іноземної філології
Вивчити § 21, 22 розвʼязати № 387, 388, 389, 398


Фізика фіз-мат: опрацювати за підручником С.У.Гончаренка "Маса та розміри молекул. Кількість речовини. Стала Авогадро."
ін.мов.: опрацювати параграфи 22, 23.
фізико-математичного
Розв'язати задачі 39 (55,57,58,59,63, 64, 65, 69)

укр. філ.
Повторити §2о-29 Законспектувати відповіді на питання:
1.Види електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. (Табл.1,
стор.139.
2. Всім підготувати навчальний проект «Електромагнітні хвилі в природі та техніці (вплив мобільників та ін.) у вигляді презентації, доповіді, реферату.
3. Підготуватись до контрольної роботи по темі «Коливання та хвилі», §2о-30.
АлгебраВивчити 22.3, 22.5. 
Розв. впр. 6 (351) 
Повторити «Властивості основних функцій. Перетворення графіків функцій». Розв. тестове завдання 
№9 (підручник)
Історія УкраїниЗавдання за посиланням
Підручники

укр. філ.
Опрацювати параграфи 61-64, законспектувати основні дати та терміни;
підготовитись до тематичного оцінювання з теми (Підручник з історії України Ф.Г. Турчинова).
Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

ін. філ.
Опрацювати параграфи 30-31 (с. 223-230, до п. 4), законспектувати основні дати
та терміни; повторити параграфи 26-29, підготовитись до самостійної роботи
(Підручник з історії України, 11 клас, О.І. Пометун.

укр. філ.
Опрацювати параграфи 30-31 (с. 223-230, до п. 4), законспектувати основні дати
та терміни; повторити параграфи 26-29, підготовитись до самостійної роботи
(Підручник з історії України, 11 клас, О.І. Пометун.
Всесвітня історія Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. Період економічної стабільності.
Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. (Великої депресії) Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті. . Початки державного регулювання соціально-економічних процесів.
Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвиткунезалежних держав. Новііндустріальнікраїни.
Японія. Повоєннереформуваннякраїни. Японське «економічне диво». Внутрішня та зовнішняполітика.
ГеометріяЗавдання за посиланнямЗавдання за посиланням
Українська мова фіз.-мат. Весь клас
Завдання за посиланням

ін. філ. Вчитель Кайдаш А.М.

Завдання за посиланням

укр. філ. Вчитель Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланням

Учитель Сідень С.М.
1. Повторити правопис складних слів( за Українським правописом).
2. Виписати речення із омонімами (різних видів).
3. Складіть міні-міркування до теми «Життя людське - найперша
цінність, яку треба берегти» у публіцистичному стилі.фіз.-мат. Іващенко А.С. 
Завдання за посиланням 

фіз.-мат. Вчитель Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланням

укр. філ. Вчитель Бутурлим Т.І.
Завдання за посиланням

Учитель Міщенко О.В.
Завдання за посиланням

ін. філ. Вчитель Шевченко Т.І.
1. Повторити стилі мовлення.
2. Виконати тести і вправу на картках.
3. Виконати тести у довіднику О.М. Авраменка (ІІ частина, 1-2 варіант).
Людина і світ

Українська література
укр. філ.
Прочитати новели В.Стефаника "Камінний хрест", "Марія", "Сини". Повторити жанри епосу,  напрямки модернізму, поняття "імпресіонізм", "експресіонізм". Підготуватися до жанрового та структурно-стильового аналізу творів.

ін. філ.
Прочитати новелу В.Стефаника "Камінний хрест". Повторити жанри епосу, напрямки модернізму, поняття "імпресіонізм", "експресіонізм". Підготуватися до жанрового та структурно-стильового аналізу твору.
ін. філ.
Завдання за посиланням 

Учитель Міщенко О.В.
Завдання за посиланням

УВАГА!
12-16 березня у ліцеї відбудеться тиждень української літератури! Завдання для учнів: зробити селфі з книгою "Художній твір, який ми читаємо"; підготувати рекламне повідомлення про художній твір, який вам сподобався. ОБОВ'ЯЗКОВО!
Інформатика Учитель Головіна Н.О.
Вивчити формат оператора case of
Задачі
1. Написати програму, яка за номером місяця визначає, яка це пора року: зима, весна, літо, осінь.
2. Написати програму- калькулятор, яка виконує певну дію (додавання, віднімання, множення чи ділення) над двома числами, що вводяться з клавіатури і вводиться тип операції. 
учитель Ігнатенко Т.Г.
Завдання за посиланням

фіз.-мат. Вчитель Харченко В.М.
1. Опрацювати параграфи 4.9, 4.10 підручника
2. Пройти 6 березня з 9-00 до 15-00 тестування на курсі
http://vle.ndu.edu.ua/course/view.php?id=155
3. Виконати практичну роботу "Створення й ведення власного блогу." за
підручником.
Надіслати адресу блогу на електронну пошту вчителя.

укр. філ. Вчитель Харченко В.М.
1. Повторити теоретичний матеріал "Розділ 3 Бази даних".
2. Виконати за підручником і переслати на електронну пошту вчителя
практичну роботу
"Створення запитів у базі даних".* Заготовку взяти на курсі інформатики *
http://vle.ndu.edu.ua/course/view.php?id=155
3. Пройти "Підсумковий тест з баз даних для 2 укрфіла" 6 березня з 9-00 до
15-00.
Англійська мова Учитель Павлюк Л.М.
Завдання за посиланням

Учитель Петренко Л.І. 
Завдання за посиланням

Учитель Мухінська С.О. 
Завдання за посиланням


Учитель Павлюк Л.М.
Завдання за посиланням

фіз.-мат. учитель Бойко Ю.А.
ІІ підгрупа

впр. с) стр. 221 – вставити слова
впр. 4 стр. 222 – читати і перекладати

Учитель Петренко Л.І. 
Завдання за посиланням

Учитель Мухінська С.О.
 
Завдання за посиланням
Біологія

фіз.мат.
Становлення еволюційних поглядів. Вид Видоутворення.
Мікроеволюція. Вивчити §37-39, 41, у робочому створити міні-конспекти з вивченого матеріалу.

ін.філ.
Становлення еволюційних поглядів. Вид Видоутворення.
Мікроеволюція та макроеволюція.§37-39, §41-42, у робочому зошиті створити
міні-конспекти з вивченого матеріалу.
ПравознавствоЗавдання за посиланням
Підручник

Німецька мова Завдання за посиланнямЗавдання за посиланням

Географія 1. Вивчити параграфи 27-29
2. Виконати практичну роботу №3 за підручником
Зарубіжна література
Укр. філ., Ін. філ.
- опрацювати: біографію В. Вітмена (письмово);
 поняття "трансценденталізм";
- прочитати вірші з циклу "Пісня про себе"
- намалювати малюнок чи схему поезією (поезіями) В. Вітмена

Підготувати проект на аркуші формату, визначеного учнем, на тему "Українські мотиви у творчості... (письменник за вибором учня") для тижня української літератури. Максимальний бал під час оцінювання - 12.
Укр. філ.
-! Написати твір на тему: "Рядки, які пам'татиму..."
 -прочитати п'су Б. Бркхта "Життя Галілея"
- опрацювати: біографію Б. Брехта;
поняття "епічний театр"
дати відповіді на питання тесту за твором

Підготувати проект на аркуші формату, визначеного учнем, на тему "Українські мотиви у творчості... (письменник за вибором учня") для тижня української літератури. Максимальний бал під час оцінювання - 12.

фіз.-мат
І курс фіз.-мат класу: ознайомитися з біографією Волта Вітмена. Письмово: «Мої
враження від прочитаного вірша В. Вітмена «Пісня про себе».

іноз філ.
виписати 5 афоризмів з повісті «Старий і море», проаналізувати їх.
Економіка
Художня культурафізико-мат класу: повідомлення з теми «Народна музика: соціально- та родинно-
побутові пісні. Значення творчості С. Гулака-Артемовського, М. Колачевського. М.
Вербицький. М. Лисенко (по творчості кожного композитора окремі презентації)».

Хімія
Завдання за посиланням
Технології

Кращі учні

Гребеник Ольга

Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з Історії, диплом ІІІ ступеня, вчикель Рябцева О.М. Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, диплом ІІ ступеня, вчитель Дудченко О.С.

Крупка Юлія

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом ІІ ступеня, вчитель географії О.О.Афоніна  

Глухенька Вікторія

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІІ ступеня, науковий керівник О.С.Дудченко

Міністерство освіти і науки України

Педагогічна  преса

Національна дитяча гаряча лінія